Beste Piloten,

Wij engageren ons als sportfederatie voor een veilige en dopingvrije sport en zetten ons in om de ‘Spirit of Sport’ te beschermen. Dat is de essentie van de Olympische gedachte, die maakt dat we op een eerlijke manier aan sport kunnen doen.

Wij zijn als Belgische (Vlaamse) sportfederatie verplicht om onze wedstrijden te melden aan het NADO Vlaanderen. U valt dus (ook als breedtesporter (= iemand die niet professioneel of op topniveau aan sport doet)) onder de verplichtingen van de antidopingwetgeving en u kan bijgevolg op doping getest worden.

Gebruik geen drugs (ook geen cannabis) en vermijd (onbewust) dopinggebruik.

Let eveneens op met bepaalde geneesmiddelen en voedingssupplementen. Deze bevatten vaak (in 25% van de gevallen) verboden stoffen. Check dus vooraf of het geneesmiddel dat jij neemt al dan niet een verboden stof bevat. Je kan hiervoor de geneesmiddelenchecker van NADO Vlaanderen raadplegen.

Bevat het geneesmiddel dat jij neemt een verboden stof? Je kan hiervoor een uitzondering aanvragen. Een TTN (Toestemming wegens Therapeutische Noodzaak) hoef je als breedtesporter (= iemand die niet professioneel of op topniveau aan sport doet) niet op voorhand aan te vragen, maar wij raden u wel aan om dit op voorhand te doen.

Alle informatie hieromtrent kunt u vinden op de site van NADO Vlaanderen of op de site van het WADA.