Licenties

Medisch Attest

Om deel te kunnen nemen aan onze evenementen, dient elke piloot een medisch attest voor te leggen. U kan dit tweeledige document hier downloaden:

Licentie aankopen

Om een licentie te bekomen, moet u de volgende stappen ondernemen:

 • De hierboven vermelde documenten (deel 1 en deel 2) downloaden, correct (laten) invullen en ondertekenen.
 • Bij aanvang van de eerste wedstrijd waaraan u deelneemt (ook voor piloten die enkel een weekend licentie willen bekomen), deze documenten afgeven aan de inschrijvingstafel.
 • De betaling voldoen op rekening van onze federatie (of cash betalen aan de inschrijvingstafel op de dag van de wedstrijd zelf) IBAN BE28 6528 5145 9820 – BIC BBRUBEBB

Tarieven

 • [PAKKET] Jaarlicentie (16+) + inschrijvingsgeld voor 5 wedstrijden in 1 categorie.
  Novice piloten mogen enkel inschrijven in NOVICE categorieën.
  550.00 €
 • [PAKKET] Jaarlicentie (16+) + inschrijvingsgeld voor 5 wedstrijden in 2 of meer categorieën.
  Novice piloten mogen enkel inschrijven in NOVICE categorieën.
  600.00 €
 • [PAKKET] Jaarlicentie (Junior) + inschrijvingsgeld voor 5 wedstrijden.
  Junior piloten mogen enkel inschrijven in JUNIOR categorieën.
  300.00 €
 • Jaarlicentie 16+ & Junior (enkel)
  375.00 €
 • Jaarlicentie 16+ & Junior (enkel) indien u deelneemt aan minstens 1 wedstrijd georganiseerd door de BJBF.
  180.00 €
 • Daglicentie 16+ & Junior (enkel)
  60.00 €
 • Inschrijvingsgeld (16+) voor 1 wedstrijd in 1 categorie.
  110.00 €
 • Inschrijvingsgeld (16+) voor 1 wedstrijd in 2 of meer categorieën.
  120.00 €
 • Inschrijvingsgeld (Junior) voor 1 wedstrijd in 1 categorie.
  70.00 €
 • Inschrijvingsgeld voor 5 wedstrijden in 1 categorie.
  Enkel voor piloten die reeds een licentie hebben uit eigen land.
  400.00 €
 • Inschrijvingsgeld voor 5 wedstrijden in 2 of meer categorieën.
  Enkel voor piloten die reeds een licentie hebben uit eigen land.
  450.00 €

Deze zijn niet terugbetaalbaar.

Het [PAKKET] kortingssysteem is enkel van toepassing bij betaling van het volledige bedrag voor of tijdens de 1ste wedstrijd. BJBF / IJSBA Europe staat geen opsplitsing van dit bedrag toe.
Indien het volledige bedrag niet meteen is voldaan dient men dus eerst een licentie te kopen en aansluitend het inschrijvingsgeld.

Bij het intekenen voor een jaarlicentie, betaalt u bij aanvang van de eerste wedstrijd. Alle wedstrijden daarna, komt u enkel nog naar de inschrijvingstafel om uw nummer te trekken voor de startlijn.

Uw licentie zal vanaf nu digitaal naar u worden doorgestuurd.