4 Pilots - One Team. 2000€ for the winning team.

In het kort …

Vorm samen met 3 andere medepiloten een ‘Team’. Uw ‘Team’ bestaat dus uit 4 piloten die elk persoonlijk in een verschillende categorie deelnemen.
Piloten mogen nog steeds in meerdere categorieën aan de gewone competitie (Belgisch Kampioenschap 2023) deelnemen, maar voor deze challenge zal er 1 categorie moeten uitgekozen worden waarmee hij/zij dan deelneemt in de ‘Team Challenge’.
Na de laatste wedstrijd op 27 augustus 2023 in O2R tellen wij alle punten die de deelnemers van een Team over het volledige BJBF Belgisch Kampioenschap 2023 gescoord hebben samen (4 piloten x 5 wedstrijden x 3 moto’s).
Het Team met de meeste punten wint de Team Challenge en de bijhorende prijs.

Prijzengeld

Het prijzengeld wordt via overschrijving uitbetaald na de laatste wedstrijd op 27 augustus 2023.

De verdeling is als volgt:

  • 1ste plaats: 2.000 €
  • 2de plaats: 1.000 €
  • 3e plaats: 600 €

Ex Aequo

In geval van ex aequo zullen binnen de Teams met dezelfde punten het aantal 1e plaatsen worden opgeteld. Het Team waarvan de leden de meeste moto’s hebben gewonnen, is de winnaar.
In geval dan opnieuw een ex aequo ontstaat, worden het aantal 2de plaatsen opgeteld.
Zo gaat dit verder tot een uiteindelijke winnaar kan worden aangeduid.

Algemeen wedstrijdreglement

Minimum 10 ingeschreven ‘Teams’ zijn nodig om de ‘BJBF Team Challenge 2023’ te laten doorgaan.

Deelname aan de ‘BJBF Team Challenge 2023’ is gratis.

De deelnemende teams moeten gevormd worden voor aanvang van de eerste wedstrijd (16 april 2023) om 08u30 en kunnen hierna niet meer worden gewijzigd.

Inschrijving voor de ‘BJBF Team Challenge 2023’ gebeurt uitsluitend via de daartoe voorbestemde formulieren die u aan de inschrijvingstafel kan bekomen. De ingevulde formulieren dienen opnieuw te worden afgegeven aan de inschrijvingstafel.

Indien de BJBF de ‘BJBF Team Challenge 2023’ annuleert, om welke reden dan ook, maakt de winnaar geen aanspraak op een alternatieve prijs of een geldelijke compensatie.

Indien de BJBF genoodzaakt is de ‘BJBF Team Challenge 2023’ uit te stellen, in te korten of in te trekken, het wedstrijdreglement te wijzigen of de wedstrijdformule aan te passen, kan de BJBF hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.

De BJBF houdt toezicht op het correcte verloop van de wedstrijd. Indien niet alle voorwaarden van het reglement zijn voldaan, of in geval van misbruik, misleiding, bedrog of kwade trouw, behoudt de BJBF zich het recht voor om de betrokken deelnemer uit te sluiten van de wedstrijd. De BJBF behoudt zich in die gevallen ook het recht voor om van de deelnemer teruggave te vragen van een eventueel reeds overhandigde prijs en een schadevergoeding te eisen voor de door de BJBF geleden schade (inclusief imagoschade).

De uitslag van de ‘BJBF Team Challenge 2023’ is bindend en onherroepelijk. Deze kan niet worden aangevochten. Over de uitslag en het verloop van de ‘BJBF Team Challenge 2023’ kan niet worden gecommuniceerd. Beslissingen tot aanduiding van winnaars zijn definitief.

Door deel te nemen aan de ‘BJBF Team Challenge 2023’, aanvaardt de deelnemer het volledige wedstrijdreglement en alle beslissingen die de BJBF in verband met de wedstrijd zal maken. Alle bijkomende mededelingen in verband met de ‘BJBF Team Challenge 2023’ gelden als punt van het reglement.